Tavshedspligt og privatlivspolitik

Tavshedspligt

Psykologer er både etisk og juridisk underlagt tavshedspligt. Det betyder, at du trygt kan tale med mig om selv de mest private emner uden risiko for, at andre på nogen måde vil høre eller læse om dem. Tavshedspligten er hele grundlaget for at bedrive psykologpraksis og går meget vidt. Selv hvis der er tale om kriminelle forhold, er indholdet af vores samtale i langt de fleste tilfælde beskyttet af min tavshedspligt. Der er kun følgende to undtagelser, hvor jeg er juridisk forpligtet til at bryde min tavshedspligt: 1) Hvis jeg vurderer, at der er overhængende risiko for, at du selv eller andre er i alvorlig fare og du ikke på troværdig vis kan overbevise mig om, at dette ikke er tilfældet. 2) Hvis jeg vurderer, at et barns trivsel og udvikling er truet (Servicelovens § 153). 

 

Privatlivspolitik
Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at føre journal. Det vil sige, at jeg skriver korte notater efter vores samtaler om væsentligt indhold af vore samtaler. Jeg skriver dét, der er relevant i forhold til din behandling. Det er kun mig, der har adgang til din journal. Din journal bliver opbevaret i et aflåst arkivskab i 5 år, hvorefter den bliver tilintetgjort. Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal, hvis du ønsker det.

I forbindelse med behandling og rådgivning er det desuden nødvendigt for mig at have adgang til såkaldt personfølsomme oplysninger, herunder dit navn, din adresse, dit CPR-nummer, evt kontonummer i forbindelse med afregning osv. Jeg anvender krypteret mailsystem og anvender arbejdstelefon, der udelukkende bruges til klient-kontakt og dermed ikke anvender apps, der kan kompromittere sikkerheden af dine data.

 

Online klinik. Kontakt gittepsykolog@protonmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk