Priser og praktiske forhold

Tilskudsordninger

Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

 

Private sundhedsforsikringer

Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog.

 

Forsikringsselskaber

Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

 

Fagforeninger

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

 

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, er der et tilskud på 200-300 kr. pr. session.

 

Din kommune

Hvis du på ingen måde har råd til selv at betale, kan du i nogle tilfælde søge om at få betalt psykologbehandling af kommunen i henhold til Aktivloven til sygebehandling. Det er dog en forudsætning, at kommunen vurderer, at behandlingen er helt nødvendig for dig.

Bemærk: Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, så det er ikke muligt at få tilskud til behandling gennem henvisning fra egen læge.

 

Når du selv betaler, er prisen

Individuel terapi: 950 kr. (50 minutter)

Rådgivning: 950 kr. (50 minutter)

Telefonsession: 450 kr (30 minutter)

Prisen for individuel terapi, når forsikring, fagforening eller kommune betaler,

er 1100 kr (50 min).

Afbud: Afbud skal ske senest kl. 9.00 om morgenen dagen forinden den aftalte tid. Ved afbud grundet sygdom kan afbud ske senest 24 timer før den aftalte tid. Meldes afbud senere end den pågældende tidsfrist eller udebliver man fra en session, hæfter man selv økonomisk for sessionen.

 

Afregning: Der kan betales kontant eller ved bankoverførsel. Fakturaen sendes til din email, medmindre andet er aftalt.

 

 

Online klinik. Kontakt gittepsykolog@protonmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk