Kurser og supervision

Som noget nyt tilbyder jeg kurser og supervision fra begyndelsen af 2021. Jeg tilbyder kurser og supervision til eksempelvis plejepersonale på psykiatriske bosteder eller til kommunale sagsbehandlere, eksempelvis i jobcentrene.

 

Omdrejningspunktet er psykiatriske diagnoser

Kurser kan skræddersys efter behov og ønsker, men vil have temaet 'psykiatriske diagnoser' som omdrejningspunkt. Formålet med kurset kan fx være at klæde medarbejdere bedre på til at skelne imellem forskellige former for psykiske lidelser og opnå større forståelse for, hvordan forskellige lidelser kan påvirke et menneskes evne til social kontakt, evne til at regulere affekt, generelle funktionsniveau o.a. Herudover kan kurset give medarbejdere en indføring i, hvordan en psykiatrisk diagnose egentlig stilles samt en indføring i psykiatri-loven og en indsigt i de etiske dilemmaer, der ligger i eksempelvis tvangsbehandling.

 

Min baggrund

Jeg har en længere uddannelse bag mig (Cand.psych.PhD) og har ligeledes mange års praktisk erfaring med behandling af mennesker, der har fået stillet en psykiatrisk diagnose. Denne erfaring har jeg både fra ansættelser på psykiatriske afdelinger og fra kommunalt misbrugscenter for mennesker med samtidig psykisk lidelse. Jeg vil i kurser og supervision trække både på min arbejdsmæssige erfaring og på min akademiske viden om psykiatri. Jeg er velorienteret om gængse diagnose-kriterier og om anbefalet behandling af de forskellige lidelser, men jeg forholder mig også kritisk over for gældende psykiatrisk praksis.

I både kurser og supervision vil det være tydeligt, at jeg eksempelvis altid sætter mennesket før diagnosen.

 

Kursers længde

Kursets længde aftales individuelt. Det kan være korte oplæg på et par timer eller heldags-/halvdags-kurser. Kontakt mig på tlf 22 74 74 00 eller via kontaktformularen for at høre nærmere.

Adresse: Den Grønne Dal. Godthåbsvej 182, 2720 Vanløse. Tlf.: 22 74 74 00 Email: gittepsykolog@protonmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk